Aizvadīts pirmais gads jaunajās telpās!

Nu jau pagājis gads, kopš PAKAC no “iespēju mājas” Liepu 2A ir pārvācies uz jaunajām telpām Kārsavas ielā 4. Iesākumā negāja viegli, pārejot uz mūsu jauno “mājvietu”, tomēr nu jau esam iejutušies un apņēmības pilni turpināt rīkot pasākumus, rūpēties par kultūras dzīves attīstību Preiļos un augt. Esam gan turpinājuši jau iepriekš iesāktos projektus, gan arī domājuši un rīkojuši ko jaunu. Prieks, ka mums ir piešķirtas telpas mājā, kur apkārt ir daudz radošu, iedvesmojošu un izpalīdzīgu iestāžu – Preiļu galvenā bibliotēka, Preiļu novada tūrisma un informācijas centrs, Jauniešu centrs “Četri”. Biedrības vārdā vēlamies teikt lielu paldies gan jau iepriekš minētajām iestādēm, gan apmeklētajiem, draugiem un sadarbības partneriem, gan arī Preiļu novada domei. Ceram uz turpmāku sadarbību!

Jauniešu biedrība PAKAC

PAKAC bibl ziema web2